Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Hic.

Ông Lệnh Kế Hoạch (lính của ông Cẩm Đào) chánh VP TW Đảng CS Tung Của, được thay bởi ông Lật Chiến Thư theo ý ông Cận Bình.Rứa là ông Thiển Cận đã không theo Lệnh Kế Hoạch của ông Lẫm Cẩm, mà đã Lật Chiến Thư rùi.Hihi.Chờ xem, vui quá.