Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

PHÍ HẠN CHẾ NGỒI Ở NHÀ.

Phí hạn chế tham gia giao thông đã bị các bác đeo kính phân tích rất rõ là không thể đóng phí cho cái dịch vụ không được hưởng.Chính vì cái không được hưởng mà phải đóng tiền nên bà con ta quạu quọ ném đá Bộ trưởng Thăng vô hồi kỳ trận.Do đó tui đề nghị Bộ Thăng đổi tên cái phí đó thành phí hạn chế ngồi nhà.Để tránh gây bụi bặm, tắc đường,lẽ ra bà con xứ Vệ phải ngồi ở nhà tất (cần thiết thì Bộ Thăng trình chính phủ cái Nghị định Cấm ra đường).Xong rồi ai muốn ra đường cho đỡ tù chân tù cẳng thì đóng phí.Rứa là xong.Dễ như ăn ớt.Vưỡn được đi tới đi lui,mà lại được thêm cái danh hiệu yêu nước…Được không anh Thăng?