Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

XIN LỖI EM CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỘI MŨ BẢO HIỂM.

Khi anh không thực hiện một quy định trong một nội quy,hay điều ước nào đó đã được thỏa thuận, có thể thỏa thuận ngầm,hoặc ghi thành văn bản ,có nghĩa là anh vi phạm. Trong một cộng đồng, tất nhiên có thỏa thuận ngầm rằng anh này không được ăn trộm tài sản của anh kia,mà anh cứ ăn trộm, có nghĩa là anh vi phạm. Trong một quốc gia,đã quy định tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô xe máy thì phải đội nón bảo hiểm, mà anh không đội, có nghĩa là vi phạm. Không thể nói rằng tôi không đội vì chưa có điều kiện đội.

Cũng như vậy với vấn đề vi hiến như ý kiến chuyên gia ở đây.Mà thường đối tượng vi hiến là nhà cầm quyền.