Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

BÀI THUỐC ĐẮNG.


Lê Văn Hiền,chủ tịch huyện phá nhà dân,cướp tài sản dân,đẩy dân vào tù, xua vợ con dân ra đường trong dịp sắp Tết

Bài trước mình nói đến cái động cơ vào đảng rất thối của đa phần đảng viên hiện nay,dẫn đến “…một bộ phận không nhỏ đảng viên tha hóa,biến chất,mất lòng tin của nhân dân,ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ…”.Vậy thì làm thế nào để quần chúng phấn đấu vào đảng không vì cái ghế,không vì bổng lộc,không vì sự vơ vét để trả lại vốn đã đầu tư,để khỏi phải tha hóa?

Chỉ có bình đẳng giữa trong và ngoài đảng cho các cơ hội thăng tiến cũng như xử lý khi vi phạm pháp luật.Khi một chức vụ lãnh đạo cần có người đảm nhiệm,bất kể trong hay ngoài đảng đều có thể được xem xét như nhau,dựa trên năng lực đảm nhiệm công việc.Công chức viên chức có quy định chung và đặc thù của ngành,sai đâu cứ trị đó.Có công thì thưởng,có tội thì trừng.Khi sai phạm đến mức độ nào đấy phải xử lý hình sự,cứ để tòa án phân xử,sau đó chi bộ,cấp ủy căn cứ theo mức độ xử phạt của tòa mà quyết định mức kỷ luật về mặt đảng.Nói tóm lại là xóa bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của đảng viên.

Khi xóa bỏ đặc quyền, liệu có còn ai xin vào đảng với động cơ vụ lợi.Những thành phần cơ hội sẽ tự động xin ra khỏi đảng.Lúc bấy giờ khỏi cần chỉnh đốn,đảng cũng tự thân trong sạch.

Tất nhiên,công viên chức một số ngành như Công An,Quân Đội,Viện Kiểm Sát để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng thì vẫn cứ là đảng viên.Còn các ngành khác,thậm chí Tòa Án cũng không cần thiết.

Có người sẽ hỏi,vậy thì đảng lãnh đạo thế quái nào được?Sao không,đảng lãnh đạo qua chủ trương và nghị quyết.Quốc hội bàn bạc và quyết định thực hiện qua các quy phạm pháp luật để chính phủ chấp hành.

Có người sẽ hỏi,vậy nếu khi đảng ra một chủ trương không được quốc hội chấp thuận thì sao?Khi tất cả chúng ta đặt vấn đề tồn vong của dân tộc lên trên hết thì chắc rằng đảng không ra một chủ trương có hại cho dân tộc,cho đất nước,quốc hội cũng không ngăn cản không chủ trương có lợi cho đất nước.

Liệu ông Tổng bí thư có đủ dũng khí để thực hiện điều này ngay trong nhiệm kỳ của ông?