Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

6 BIỂU HIỆN CHỨNG TỎ TA DÂN CHỦ GẤP VẠN LẦN .


Sáu biểu hiện chứng minh lời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về dân chủ ở ta gấp ngàn vạn lần Phương Tây.

1.Dân được tự do bàn tán việc bầu ông nào,bỏ ông nào trong cái danh sách bầu cử do Mặt Trận đưa ra không cần phải bận tâm ông ấy là ai,ở đâu và đã làm được cái giống gì lợi dân ích nước.

2.Dân được thoải mái bàn tán cách vùng vẫy gỡ những nút rối cơ chế do chính quyền tạo ra,tục gọi là xé rào,nếu không gỡ được thì dân tự do chết đói,nếu gỡ được (ví dụ khoán hộ trong nông nghiệp) thì chính quyền tổng kết rút kinh nghiệm áp dụng và nhận bằng sáng chế.

3.Dân được tự do bàn tán cách đóng phí,đóng vô tư không cần biết khoản thuế,khoản phí ấy (ví dụ phí xăng dầu,phí lưu thông,phí bảo trì đường bộ…) chi vào cái giống gì,và được tự do chờ đợi quyền được đóng các khoản phí khác mà chính quyền nghĩ ra.

4.Dân được tự do đổ mồ hôi thậm chí cả máu để khai khẩn đất hoang hóa tạo nên cơ ngơi tài sản cho đến khi chính quyền thấy được con mắt muốn thu hồi để cấp cho người khác.

5.Dân được tự do xông vào đập phá hủy hoại tài sản người khác,khi tài sản ấy đang bị chính quyền cưỡng chế thu hồi.

6.Dân được đơn độc tranh cãi (thậm chí vác súng tự chế bắn luôn) với chính quyền về việc đúng sai trong quá trình áp dụng pháp luật mà không mong gì ông đại biểu quốc hội của mình có về tiếp xúc cử tri để lắng nghe tìm hiểu vấn đề hay không.