Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

TUYÊN BỐ NGÀY 4/9/1958 CỦA CP TRUNG QUỐC VỀ LÃNH HẢI & CÔNG HÀM CỦA CP VNDCCH..

DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON THE TERRITORIAL SEA(Approved by the 100th Session of the Standing Committee of the National People’s Congress on 4th September, 1958)

The People’s Republic of China hereby announces:

(1) This width of the territorial sea of the People’s Republic of China is twelve national miles. This provision applies to all Territories of the People’s Republic of China, including the mainland China and offshore islands, Taiwan (separated from the mainland and offshore islands by high seas) and its surrounding islands, the Penghu Archipelago, the Dongsha Islands, the Xisha islands, the Zhongsha Islands, the Nansha Islands and other islands belonging to China.

(2) The straight lines linking each basic point at the mainland’s coasts and offshore outlying islands are regarded as base lines of the territorial sea of the mainland China and offshore islands. The waters extending twelve nautical miles away from the base lines are China’s territorial sea. The waters inside the base lines, including Bohai Bay and Giongzhou Strait, are China’s inland sea. The islands inside the base lines, including Dongyin Island, Gaodeng Island, Mazu Inland, Baiquan Island, Niaoqin Island, Big and Small Jinmen Islands, Dadam Island, Erdan Island and Dongding Island, are China’s inland sea islands.

(3) Without the permit of the government of the People’s Republic of China, all foreign aircrafts and military vessels shall not be allowed to enter China’s territorial sea and the sky above the territorial sea.

Any foreign vessel sailing in China’s territorial sea must comply with the relevant orders of the government of the People’s Republic of China.

(4) The above provisions (2) and (3) also apply to Taiwan and its surrounding islands, the Penghu Islands, the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the Zhongsha Islands, the Nansha Islands and other islands belonging to China.

Taiwan and Penghu are still occupied with force by the USA. This is an illegality violating the People’s Republic of China’s territorial integrity and sovereignty. Taiwan and Penghu are waiting for recapture. The People’s Republic of China has rights to take all appropriate measures to recapture these places in due course. It is China’s internal affairs which should not be interfered by any foreign country.

Trích từ nguồn: http://law.hku.hk/clsourcebook/10033.htm

Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải

(Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc

(4) Ðiều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Ðài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.


CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VỀ HẢI PHẬN CỦA TRUNG-QUỐC

Sáng ngày 21.9.1958, đồng chí Nguyễn-Khang, Đại sứ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tại Trung-quốc, đã gặp đồng chí Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa và đã chuyển bức công hàm sau đây của Chính phủ ta:

Thưa đồng chí Chu Ân-lai,

Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:

Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.
Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

PHẠM VĂN ĐỒNG

Thủ tướng Chính phủ

nước Việt-nam dân chủ cộng hòa

19 nhận xét:

 1. Bán nước! Không thể chối cải, nhưng không nên qui tội cho một mình Ông Đồng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nên cân nhắc kỹ những gì mình nói ra. Không hề có bán nước gì ở đây cả.

   Xóa
  2. (1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
   - Nam Sa chính là Hoàng Sa Đấy bạn Hiếu ạ

   Xóa
 2. Tác giả xem lại nguồn và cho biết bản gốc (chụp, pho tô, scan) có thể tham khảo ở đâu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 3. Không biết Bs Huy đưa bài này lên có dụng ý gì? Ông có phải là Hoa kiều?

  Trả lờiXóa
 4. ông huy xem lại và cần tư duy nhiều hơn.

  Trả lờiXóa
 5. "Thưa Đồng chí Tổng lý,

  Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.

  Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng".
  24h.com.vn đã đăng

  Trả lờiXóa
 6. ĐỒNG HÀNH CÙNG BIỂN ĐÔNG
  Tôi không rõ lắm về Luật pháp Quốc tế, hình như Luật chiếm hữu của ta thời hạn là 30 năm. Trung Quốc chiếm Đảo Hoàng Sa đã 40 năm, nay nó lại căn cứ vào đảo chiếm được để mở rộng lãnh hải chiếm biển đông. Về vấn đề này chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ hồ sơ pháp lý đối phó nếu là khởi kiện.
  Người dân cũng rất băn khoăn tại sao Trung Quốc lại ngang nhiên hạ đặt giàn khoan một cách thuận lợi như vậy ? Thủ tướng Chính phủ nên làm rõ vấn đề này với Cảnh sát biển, Hải quân và Kiểm ngư. Tôi cho rằng các cơ quan nêu trên được ví như người giữ cổng thành (đường biển) phải có trách nhiệm giải trình trước Nhân Dân Việt Nam về vấn đề này.
  Nếu Người Việt Nam nổ súng vào tàu Trung Quốc trước thì Thế Giới sẽ công nhận hành động của người Việt Nam là Bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh người phụ nữ tự thiêu đã gửi một thông điệp QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH đến mọi Người Dân và Người Lãnh Đạo Việt Nam thân yêu.
  Lê Minh Vũ
  CongTyGiaoDucVuTan Thanh Hóa

  Trả lờiXóa
 7. cụ Đồng thật là sơ ý, hoặc là quá nể nang, hoặc j j đó, nhưng may mà trong bản tuyên bố của TQ đoạn " Ðài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc." không có trường sa và hoàng sa, chứng tỏ bác đồng chỉ công nhận đảo nào đã thuộc trung quốc rồi thôi, còn những đảo thuộc VN, hoặc VN Cộng hòa, thì bác đồng không có ý kiến gì, vì Bác đâu đủ thẩm quyền, công hàm đâu có giá trị pháp lý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TB: lưu ý: trong bản tuyên bố của trung quốc chỉ nói là sau này sẽ chiếm lại đài loan và penghu, nghĩa là đã công nhận trường sa, và hoàng sa của VN rồi, sau này không chiếm nữa, sao giờ lại lật lọng nhỉ

   Xóa
 8. việt nam năm 75 mới giải phóng . công hàm năm 58 . theo vĩ tuyến 17 hoàng sa trường sa đều thuộc Ngụy quyền sài gòn . cho thấy công hàm này công nhận những đảo nhỏ nhưng gì bắc việt nam nắm giữ thời đó mà thôi .nếu việt nam thất bại trước mỹ thì 2 quần đảo này đã thuộc về SÀI GÒN (hòn ngọc viễn đông ) chứ không có tp hồ chí minh hay đà nẵng trên bản đồ chứ nói gì tới các đảo . cho thấy năm 58 bắc việt chỉ có tuyên bố từ vĩ tuyến 17 trở về trên

  Trả lờiXóa
 9. day la` mot sai lam` rat' lon' cua dang...tao mot cai co' cho trung quoc' chiem dao hs va ts ..bay gio` dua ra toa` an' quoc te' la` bien phap' duy nhat'

  Trả lờiXóa
 10. http://reds.vn/index.php/lich-su/hoang-sa-truong-sa/1315-cong-ham-pham-van-dong
  http://nguyentandung.org/thanh-vien-toa-trong-tai-thuong-truc-noi-ve-cong-ham-cua-thu-tuong-pham-van-dong.html

  Trả lờiXóa
 11. trong bản tuyên bố of Trung quốc có cả Nam Sa và Tây Sa ý chỉ HS TS của VN mà ông ĐỒng vẫn tán thành thì phải giải thíc làm sao đây>????

  Trả lờiXóa
 12. Tôi thấy mọi người trước khi nói ai bán nước thì hãy suy nghĩ thật kĩ và chính xác. Một người vì một dân tộc độc lập mà cống hiến hết mình cho sự độc lập ấy để làm gì? có phải là thương nhân dân ta không? các bạn hãy đọc kĩ lại toàn bộ những thông tin đi thật rõ và sáng suốt? Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta kia khi chiến tranh với Người Pháp mà Người vẫn lặn lội qua bên đó để vận động người Pháp không nên gây chiến tranh với Việt Nam mà lại bị coi là bán nước nửa! Nên tôi muốn mọi người hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi mình phê phán hay lăng mạ ai? Những con người phục vụ hết mình cho đất nước được độc lập hãy nên tôn trọng và ghi ơn!!!

  Trả lờiXóa
 13. Văn bản của Trung Quốc không ghi rõ vị trí tọa độ của các đảo, quần đảo nên không rõ Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa là các đảo nào, có phải là Trường Sa và Hoàng Sa hay không. Điều này Trung Quốc sẽ phải chứng mính bằng các bằng chứng lịch sử, tư liệu lịch sử. Chúng ta cũng không nên đồng ý với Trung Quốc khi họ chưa có các bằng chứng cụ thể.

  Điều 4 của Tuyên bố nói đảo Đài Loan và Penghu đang bị nước ngoài cưỡng chiếm, trong khi đó VNCH đang quản lý 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố không nói gì đến việc đòi lại các đảo Trung Sa, Nam Sa, Tây Sa, hay các đảo này ddang bij VNCH chiếm giữ vậy chứng tỏ họ đang chiếm giữ các đảo đó, như vậy Nam Sa, Tây Sa, Trung Sa không phải là Hoàng Sa, Trường Sa.
  Và như vậy thì công hàm Phạm Văn Đồng không trao Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc

  Trả lờiXóa
 14. Một luận điểm nữa của Trung Quốc nói sách lịch sử lớp 9 xuất bản năm 1974 của chính phủ việtnam dân chủ cộng hoà nói các đảo Tây Sa và Nam Sa là vành đai bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên khi xem xét bài nói về lãnh thổ Trung Quốc trong sách lịch sử này nghi rất rõ tọa độ cực Đông, cực tây, cực Bắc và cực nam của lãnh thổ Trung Quóc, trong đó phần cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, ở vĩ độ 18b.
  1. Sách lịch sử này thiếu tính thống nhất khi nói điểm cực nam của Trung Quốc ở vĩ tuyến 18b trong khi các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nằm dưới vĩ 17, vậy 2 quần đảo này không thể thuộc Lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng đoạn dưới lại nói Nam Sa và Tây Sa và nhiều đảo khác làm thành vòng cung bảo vệ Trung Quốc

  2. Do sự thiếu thống nhất như trên nên tài liệu này không đủ tư cách pháp lý và khoa học để dùng làm tài liệu pháp lý đòi chủ quyền.

  3. Trong các tài liệu của Việtnam từ thời phong kiến đến nay, Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ được gọi là Tây Sa và Nam Sa. Theo nguyên lý này thì nếu Tây Sa và Nam Sa là Trường Sa và Hoàng Sa thì sách lịch sử phải ghi rõ là Hoàng Sa và Trường Sa cùng các đảo khác làm thành vòng cung bảo vệ Trung Quóc

  4. Nếu TQ cho rằng bài lịch sử này là bằng chứng về việc từ bỏ chủ quyền và đủ tư cách pháp lý thì họ cũng phải thừa nhận cực nam của họ là đảo Hải Nam, ở vĩ tuyến 18b theo như phần đầu của sách lịch sử đã nói. Và nếu như vậy Tây Sa và Nam Sa phải nằm trong khoảng cực bắc và cực nam, cực Đông và cực tây của TQ. Nhu vậy, Tây Sa và Nam Sa không phải là Trường Sa và Hoàng Sa vì 2 quần đảo này nằm dưới vĩ tuyến 17.

  5. nếu coi Nam sa là Trường Sa và Hoàng Sa thì không đúng vì 2 quần đảo này cách nhau hàng trăm km. Nếu coi Tây Sa là Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa thì tây là nằm ở phía tây, trong khi cả 2 quần đảo đều nằm ở phía nam trung quốc

  6. Người việtnam chúng ta nên dẹp sang một bên các khác biệt về chính trị khi nói về lãnh thổ và chủ quyền, việc đổ lỗi cho nhau không mang lại lợi ích gì cho dân tộc mà chỉ làm cho Trung Quốc thêm mạnh hơn và khoét sâu hơn bất đồng nội Bộ Việtnam.

  7. Người việtnam, các học giả Việtnam cũng không nên chấp nhận cách lập luận của Trung Quốc về vần đề Hoàng Sa, Trường Sa mà nên cùng nhau tìm cách phản bác các lập luận của họ, giúp cho các thế hệ trẻ thấy rõ sự sai trái, ngụy tạo trong các lập luận của TQ. Liệu Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa có phải là Hoàng Sa và Trường Sa hay không, hay là tên gọi một số đảo nào đó của Trung Quốc. Thực tế là có nhiều địa danh ở Việt Nam trùng tên với địa danh ở Trung Quốc nhưng không phải là một phần của lãnh thổ TQ như Hà Nam, Hà Đông, Hà Nội, Sơn Tây, Sơn Đông, ...

  Trả lờiXóa
 15. Hãy đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế để phân sử. kết luận của tòa như thế nào thì hai bên đều phải tôn trọng. Để làm căn cứ đòi lại phần biển đảo đã bị chiếm đóng trái phép. Thế hệ này không đòi được thì các thế hệ sau căn cứ vào đó để đòi tiếp, đòi bao giờ được thi thôi.

  Trả lờiXóa