Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

HÀNH PHƯƠNG BẮC

Dõi mắt ngóng cành Nam

Thương mấy khóm lục bình

Tưởng được chôn chân trong nước

Nào ngờ_ hồ hẹp phải linh đinh

Phía mù xa mưa lút mặt người

Gió giật từng cơn xé ruột

Sao lại chịu tấm thân lữ thứ

Bảy chìm ba nổi giữa mông minh

Bầy Sâm Cầm_ không trở về trong hoàng hôn

Nào phải Phủ Tây Hồ quá nhiều hương khói

Đặc sản Hà Thành chừ thêm món

Nào ngờ thơ nhạc hại chim linh !

Vào Miếu Văn ruột đau như cắt

Đem chúa vua đặt lên cổ Thánh Hiền

Ơi! Thầy Chu- Thánh Mạnh có thiêng

Hẳn đã bỏ nước Nam này mà lĩnh!

Tả Thanh Thiên chữ viết lời không thật

Đâu rồi cóc đội Đài Nghiêng !

Giữa Hồ kia có phải Rùa thiêng

Hay là mả tay Tàu già yểm tĩnh

Từng nghe nói Cao Vương thổ huyết

Bởi giở trò_ trấn yểm phương Nam

Giờ nhìn lên Lý Thái Tổ ai làm

Mà mặt mũ cứ như là Tần Chính

Thiên Đô chiếu_ chưa "Thuận Thiên thừa vận"

Hai trăm mười lăm năm_ hẳn đã quá nhiều

Thái Miếu kia chôn hết một Lý triều

Giờ sót lại vua Tàu hợm hĩnh!

Nơi Hoàng Thành ba vương triều hiển lộ

Đâu còn thế Phục Hổ- Tiềm Long !

Giòng Tô Giang chừ kênh thối nghẹn lòng

Nên thần thánh chẳng còn_ còn toàn quỷ tính

Lòng sôi sục khi vào cung Hữu Nghị

Bốn nghìn năm sỉ nhục cuộc này đây

Khi Rồng thiêng phải quấn dưới chân giày

Đôi mắt ngọc dõi soi trong váy lĩnh

Khi Rùa đen được mắng đồ nhơ nhuốc

Thế Kim Quy chầu chực giữa ngõ vào

Ơi! Thăng Long "Thiên Thủ" cứ lộng trào

Xem dân dại nên ra tay lừa phỉnh

Chợ Bát Tràng xe đi về tám hướng

Chén men Tàu hại độc dấu môi sen

đại tướng trên bình cười những khoe răng

Dưới gái Việt bị thằng Tàu hiếp hĩnh

Nhìn Thái Cực đồ biết ngày đại thảm

Khi Âm Dương điên đảo lộn tùng phèo

Chiều qua đê_ qua những làng nghèo

Cắn trái ổi thơm mắt trẻ thơ ngộ nghĩnh

Làng cổ Ngọc Hồi màu Bưởi chấm heo may

Đại Bi Tự_ lời chuông buồn man mác

Hành phương Bắc_ bỗng thấy lòng tan nát

Thương mấy khóm lục bình hồ hẹp phải linh đinh

Hoài Thu Tử Lê Văn Long

Quảng Nam 4/11/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét