Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

VĂN MINH THẾ ẤY VĂN MINH CỰC.Chúng ta đang xây dựng một xã hội dân (được khiêng như ông) chủ, công bằng (chân nào tay nào cũng được túm), văn (như đại úy) minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét