Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

BÃI NƯỚC BỌT VIẾNG GADHAFINhững kẻ đã cầm súng bắn vào nhân dân mình
Thì cái chết không thể khác
Dù các ngươi có xây ngàn vạn thước đê
Cũng không ngăn được
Sức nước
Của trăm triệu nhân dân
Thay trời hành phạt.

1 nhận xét: