Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

LÝ NHÃ KỲ,WHY NOT?Sao các bác lại thắc mắc nhỉ? Lý Nhã Kỳ làm đại sứ du lịch nước Vệ ta là đúng nhất.Vì cái charming của Vệ bấy giờ còn cái gì.Hạ Long thì thối, phố cổ thì dơ…tuồng chèo hấp hối, thiên nhiên thì tử…thái.Vậy thì ngoài ngực khủng,còn cái gì để hấp dẫn khách nước ngoài.Chả cần lời nói,chỉ cần bà đại sứ show hàng là ý…tại ngôn ngoại ngay.Tài nguyên số một và lợi thế vô bờ của Vệ ta hiện này chỉ còn có thế.Ngon bổ rẻ.Mại…dzô.
Có điều nên chuyên nghiệp hóa hơn bằng cách lập ra tập đoàn đại sứ,đi sâu vào chuyên ngành mà mỗi nhà đại sứ có ưu thế.Ví dụ Thủy Top,Lý Nhã Kỳ,Elly Trần phụ trách chuyên khoa ngực.Ngọc Trinh,Lan Hương phụ trách mảng bụng,mông…Cho tụi nó…sợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét