Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

PHIẾU TRẮNG.

Hội nghị Diên Hồng

Thì ra anh bạn giếng làng…láng giềng tập trận thiệt. Không gì phải hoắng lên. Nhiều bình lựng gia đã nhảy vào phân tích, so sánh tương quan rồi phán:Có thể nước Tề đánh ta thiệt, cũng có thể không.Có thể đánh to, cũng có thể đánh nhỏ (như cơn bão trong chén nước trà).Chỉ khổ cho nước Vệ ta phải căng sức ra trên mặt trận quốc phòng toàn dân.Tiền bạc thì thiếu lên thiếu xuống nhưng cũng phải khuân về mấy cái Kilo, mấy cái Su – 30, mấy cái Gepard…Rứa chớ cũng chưa chắc đã giữ được cái Cát Dài, nói chi đến chuyện lấy lại Cát Vàng trong nhiệm kỳ như nhà văn viễn tưởng nào mới viết đây.

Nhưng giả sử Tề uýnh ta thiệt thì răng hè? Tám mấy triệu dân nước Vệ sẽ ứng xử răng hè?
Chắc có mấy tình huống xảy ra:

Một là bảo vệ đất nước đến cùng, điều đó cũng có nghĩa là bảo vệ triều đình nước Vệ đến cùng.Đó là dạng Trần Bình Trọng.

Hai là theo Tề cho hắn khỏe, đỡ đánh đấm ngày nào hay ngày ấy, thà làm đít con trâu hơn đầu con gà..Đó là dạng Trần Ích Tắc.

Còn dạng thứ ba, chán ngán triều đình mà cũng căm ghét Tề thậm tệ, bèn đi… trốn. Mồ mả cha ông thì đã có triều đình lo, giờ có mất vào tay Tề thì triều đình chịu trách nhiệm, mình có liên đới gì mà sợ.Đó là dạng (hơi gượng ép chút) Hoàng Cự Đà trong câu chuyện chia muỗm.

Hai dạng đầu thì dễ rồi, rõ ràng rồi.Còn dạng thứ ba là dạng bỏ phiếu trắng.Hơi đâu đi lo bảo vệ tài sản của triều đình.Chính xác là thế, vì đã từ lâu, đa phần thảo dân Vệ đã hoàn thành công cuộc vô sản hóa, chỉ được quyền nộp thuế và è lưng gánh nợ cho những cú xài hoang của triều đình.Quay lưng lại hiểm họa ngoại xâm, bỏ phiếu trắng.Cũng có lý cho dạng này, vì họ có được dự phần đồng cam đâu mà bắt họ cộng khổ.

"Mộ gió" Hồ Quý Ly

Năm đó, khi mấy chục vạn quân Tề đang áp sát biên giới, mặc dù Vệ đã có Thành Đa Bang vững chãi, súng Thần Cơ oai mãnh, Tả Tướng Hồ Nguyên Trừng vẫn cười đau khổ mà rằng: "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi" Kết quả ở Ki Lê, Thiên Cầm ra sao chắc ai cũng nhớ.

Bao nhiều phần trăm dân Vệ sẽ bỏ phiếu trắng hè?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét