Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Ý ÔNG NGHỊ PHƯỚC LÀ...

Ông nghị Phước đăng đàn hùng hồn:...biểu tình xưa nay chỉ để chống chính phủ.Ô,đúng quá,ít khi có ai khi không xuống đường ủng hộ chính phủ cái việc đáng phải làm,trừ phi đất nước lâm nguy,sắp có chiến tranh giữ gìn bờ cõi.
Từ đó ông Phước biểu rằng không nên ban hành Luật biểu tình.Ý ông là chính phủ ta bao giờ cũng sáng suốt,cũng đúng,mọi thứ đã được chính phủ giải quyết ngon lành cành đào rồi.Nên biểu tình chống chính phủ là ...phản động.Thế thôi. Mà phản động thì tất nhiên...cấm.
Nhưng chắc ông cũng thấy (nếu ông không thấy thì đừng mơ làm đặc sứ của Saddam) là những nước cấm biểu tình hiện tại đứng ở đâu trong thế giới văn minh nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét