Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

BỒ TÁT CẦM SÚNG.Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở xã Đại Cường,Đại Lộc,Quảng Nam đã được chế lại cho hợp với nhu cầu thời đại ra rứa đó

Trong Kinh Phổ Môn có đoạn:

…Cần Đồng Nam, Đồng Nữ
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Đồng Nam
Và hiện thân Đồng Nữ
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân Trời Rồng
Dạ Xoa, Càn Thát Bà
Tu-La, Ca Lâu Na
Và thân Khẩn Na La
Thân Ma hầu La Già
Nhân cùng với phi nhân
Mới độ được người ấy
Đều hiện các thân kia
Vì người đó nói Pháp.
Và nên dùng thân Thần
Đại Tướng Chấp Kim Cương
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Kim cương
Vì người đó nói Pháp.
Này Ông Vô Tận Ý
Bồ Tát Quán Thế Âm
Thành tựu các công đức
Đầy đủ là như thế
Ngài dùng mọi thân hình
Dạo đi khắp các nước
Để độ thoát chúng sanh…


Vì các o du kích muốn cầu Pháp nên Quán Thế Âm Bồ tát ở xã Đại Cường huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam mới hóa thân thành o du kích cầm súng chăng?
Mà thời nay làm gì còn o du kích để cầu Pháp?Hay điềm báo trước đất nước này lại sắp có nhiều chị Út Tịch nữa chăng?
Chẳng biết,chuyện huyền bí cõi trên.Thôi cứ treo đại lá cờ sáu sao cho chắc ăn,đỡ đánh nhau lằng nhằng.Hehe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét