Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN VÀ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC.

NOBUHIRO HOTTA (Chủ tịch tập đoàn JP - Cloud)

Xin chào các bạn.

Có lẽ chỉ bản thân các bạn mới hiểu rõ được việc nào là của bản thân mình. Và chỉ các bạn mới có thể tự đánh giá bản thân mình như thế nào một cách khách quan và bình tĩnh.

Hai nhà tâm lý học của Mỹ là Josef và Harry đã phát hiện ra " 4 cửa sổ tâm lý ". Vì vậy, mọi người đã lấy tên của hai nhà tâm lý đó và gọi là " cửa sổ Johari ".

Tâm lý và hành động của con người được phân chia thành bốn cửa số mà người khác có thể nhìn thấy mình và bản thân có thể nhìn thấy mình.

Cửa sổ thứ nhất được gọi là " cửa sổ công khai " bao gồm những thông tin về bản thân được công khai mà cả mình và người khác đều có thể nhìn thấy.

Cửa sổ thứ hai được gọi là " cửa sổ điểm mù " bao gồm những điều mà người khác hoàn toàn có thể nhìn thấy mình, nhưng chính bản thân mình lại không thể nhìn thấy hay nhận ra được.

Cửa sổ thứ ba được gọi là " cửa sổ bí mật " bao gồm những điều mà chỉ có riêng bản thân mình mới biết, mình cố gắng che đậy không muốn cho người khác thấy.

Cửa sổ thứ tư được gọi là " cửa sổ chưa biết " bao gồm những điều mà chính bản thân mình và người khác chưa biết đến và cũng chưa có ai khám phá ra những tiềm năng đó.

Con người nếu có thể tiếp xúc với "cửa sổ công khai " mà cả bản thân mình và người khác đều biết đến thì sẽ thể hiện được chính mình và mối quan hệ giữa người với người cũng sẽ trở lên tốt đẹp hơn. Cửa sổ này càng được mở lớn thì sẽ tốt hơn so với 3 cửa sổ khác.

Các bạn nghĩ hiện tại cửa sổ nào đang lớn?

Những điều người khác đánh giá bạn chưa hẳn là chính xác. Ví dụ ở công ty, trường hợp cấp trên đánh giá cấp dưới cũng giống như vậy. Nếu có việc bị nhìn nhầm thì cũng có việc sẽ bị bỏ qua.

Chúng ta gần như không có khả năng đánh giá chính xác về năng lực của người khác, hay hạn chế bởi sự tồn tại của bản thân mà người khác không thể nhìn thấy. Có lẽ chỉ có thần thánh ở trên trời luôn nhìn xuống chúng ta mới có thể hiểu được.

Nếu có người đánh mất tinh thần làm việc và than thở rằng mình đã bị đánh giá thấp thì có lẽ là do bản thân có một phần đang che đậy chứ không phải là cấp trên không có mắt nhìn.

Hãy thể hiện những gì bản thân mình đang có. Và hãy tin tưởng vào chính mình, không cần để ý đến sự đánh giá của người khác, nếu mình cố gắng nổ lực hết khả năng của mình thì nhất định sẽ được người khác đánh giá.

Tôi luôn tự nhủ với chính mình như thế.
 Cảm ơn.

June 14, 2011

Nguồn:hottaword.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét